Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
555 Návrh Správa o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok plynu za rok 2016 102. 27.09.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
556 Návrh Správa o zabezpečení dodávok energií a riešenie prípadných núdzových stavov s určením príslušnej zodpovednosti za ich riešenie 102. 27.09.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
558 Informácia o aktuálnom vývoji v oblasti doplňovania (regrutácie) vojenského personálu ozbrojených síl Slovenskej republiky 102. 27.09.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
554 Návrh Správa o výsledkoch monitorovania bezpečnosti dodávok elektriny za rok 2016 102. 27.09.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
560 Správa o plnení úloh vyplývajúcich z materiálu Príprava Slovenskej republiky na plnenie úloh v oblasti kybernetickej obrany vyplývajúcich z cieľov spôsobilostí Slovenskej republiky 102. 27.09.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
561 Návrh aktualizácie zaradenia stavieb a budov do kategórie objektov osobitej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov na obranu štátu, spôsob ich ochrany a obrany 102. 27.09.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
559 Návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia 102. 27.09.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
557 Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedov a členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 102. 27.09.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
546 Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2016 101. 28.06.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
547 Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2017 101. 28.06.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 20 z 22 / Záznamy: 191 - 200 z 214