Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
526 Návrh Plán práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre energetickú bezpečnosť na rok 2017 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
527 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre kybernetickú bezpečnosť na rok 2017 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
522 Návrh plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre zahraničnú politiku na rok 2017 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
524 Návrh Plán práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre civilné núdzové plánovanie na rok 2017 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
525 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2017 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
521 Návrh Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2017 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
523 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre obranné plánovanie na rok 2017 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
530 Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 97. 25.01.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
532 Návrh Zákon z ... 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 98. 17.02.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
533 Správa o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2016 99. 05.04.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 22 z 23 / Záznamy: 211 - 220 z 224