Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
561 Návrh aktualizácie zaradenia stavieb a budov do kategórie objektov osobitej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov na obranu štátu, spôsob ich ochrany a obrany 102. 27.09.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
559 Návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia 102. 27.09.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
557 Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedov a členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 102. 27.09.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
546 Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2016 101. 28.06.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
547 Návrh na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2017 101. 28.06.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
548 Rokovací poriadok Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre civilné núdzové plánovanie 101. 28.06.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
549 Návrh na odvolanie a vymenovanie predsedu výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 101. 28.06.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
550 Návrhy opatrení na zníženie a odstránenie rizík ohrozenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti 101. 28.06.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
551 Návrhy opatrení na zvyšovanie politického, právneho, hospodárskeho a vzdelanostného povedomia v oblasti kybernetickej bezpečnosti 101. 28.06.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
552 Aktuálny stav kybernetickej bezpečnosti s dôrazom na kritickú informačnú a komunikačnú infraštruktúru 101. 28.06.2017 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 22 z 23 / Záznamy: 211 - 220 z 229