Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
610 Návrh Správa o zabezpečení dodávok energií a riešenie prípadných núdzových stavov s určením príslušnej zodpovednosti za ich riešenie 114. 05.09.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
612 Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 114. 05.09.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
611 Návrh na aktualizáciu súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 2. polroku 2018 114. 05.09.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
613 Návrh koncepcie rozvoja systému obrany štátu 114. 05.09.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
614 Komplexné hodnotenie obrany SR za rok 2017 114. 05.09.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
615 Aktualizácia zaradenia stavieb a budov do kategórie objektov osobitnej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov na obranu štátu, spôsobu ich ochrany a obrany 114. 05.09.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
616 Návrh Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2017 115. 17.10.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
617 Informácia o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov 115. 17.10.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
618 Návrh tvorby pohotovostných zásob na roky 2019-2020 115. 17.10.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
619 Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v ozbrojených silách SR v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodným i zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl k 31. decembru 2019 115. 17.10.2018 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 8 z 22 / Záznamy: 71 - 80 z 214