Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
711 Plán práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre energetickú bezpečnosť na rok 2021 131. 28.01.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
710 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2021 131. 28.01.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
709 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre civilné núdzové plánovanie na rok 2021 131. 28.01.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
708 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre obranné plánovanie na rok 2021 131. 28.01.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
707 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre zahraničnú politiku na rok 2021 131. 28.01.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
706 Návrh Plán práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2021 131. 28.01.2021 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
704 Návrh sektorových a prierezových kritérií na určenie prvkov kritickej infraštruktúry a zoznam prvkov kritickej infraštruktúry a ich zaradenie do sektorov kritickej infraštruktúry 129. 07.09.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
703 Aktualizácia zaradenia stavieb a budov do kategórie objektov osobitej dôležitosti alebo do kategórie ďalších dôležitých objektov na obranu štátu, spôsobu ich ochrany a obrany 129. 07.09.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
702 Aktualizácia materiálu Určenie hrozby jadrovým zariadením a pre jadrové zariadenia a jadrové materiály v rámci projektového ohrozenia štátu 129. 07.09.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
701 Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2019 129. 07.09.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 2 z 23 / Záznamy: 11 - 20 z 229