Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
695 Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o stanovení podmienok využívania určenej časti vzdušného priestoru Slovenskej republiky v súvislosti s poskytovaním letových prevádzkových služieb určeným ukrajinským poskytovateľom leteckých navigačných služieb na Medzinárodnom letisku Užhorod 129. 07.09.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
694 Správa o kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike v roku 2019 128. 15.06.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
693 Komplexné hodnotenie obrany Slovenskej republiky za rok 2019 128. 15.06.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
691 Doplnok k Plánu použitia ozbrojených síl Slovenskej republiky v čase vojny 127. 27.02.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
690 Návrh na doplnenie materiálovej skladby pohotovostných zásob 127. 27.02.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
688 Návrh Medzirezortného programu 06E – Podpora obrany štátu na roky 2020 až 2022 126. 22.01.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
687 Návrh plánu práce Výboru bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre kybernetickú bezpečnosť na rok 2020 126. 22.01.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
686 Návrh Plán práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre energetickú bezpečnosť na rok 2020 126. 22.01.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
685 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre obranné plánovanie na rok 2020 126. 22.01.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
684 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2020 126. 22.01.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 2 z 22 / Záznamy: 11 - 20 z 214