Uznesenia/Stanoviská

Číslo Materiál Číslo rokovania Dátum Poradný orgán
683 Návrh Plán práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre civilné núdzové plánovanie na rok 2020 126. 22.01.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
682 Návrh Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre zahraničnú politiku na rok 2020 126. 22.01.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
681 Návrh Plán práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2020 126. 22.01.2020 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
680 NÁVRH Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR v oblasti bezpečnosti štátu na rok 2020 125. 04.12.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
679 Metodika vypracúvania správy o bezpečnosti Slovenskej republiky 125. 04.12.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
678 Návrh na odvolanie a vymenovanie členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky 125. 04.12.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
677 Informácia o stave pohotovostných zásob 125. 04.12.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
676 Informácia o zabezpečení núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov 125. 04.12.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
675 NÁVRH Návrh na účasť Slovenskej republiky na činnosti Európskeho centra výnimočnosti pre boj proti hybridným hrozbám v Helsinkách 125. 04.12.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
674 Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v ozbrojených silách Slovenskej republiky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2020 124. 06.11.2019 Bezpečnostna rada Slovenskej republiky
Stránka: 3 z 22 / Záznamy: 21 - 30 z 214