Program rokovania

Základné Údaje
7
rokovanie LRV SR
16.08.2016
9:30
Nová budova ÚV SR

LRV24290/2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
minister financií
LRV24291/2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
minister financií
LRV24267/2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
minister financií
LRV24288/2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
minister financií
LRV24292/2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
minister financií
LRV24329/2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
minister financií
LRV24411/2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
minister financií
LRV24414/2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
minister financií
LRV24428/2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
minister financií
LRV24552/2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
minister financií
LRV24166/2016
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
LRV24356/2016
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
LRV24382/2016
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
LRV24341/2016
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
minister životného prostredia
LRV24457/2016
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
minister hospodárstva
LRV24492/2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
LRV23941/2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
LRV23940/2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

História:
14.09.2016 09:19
14.09.2016 09:19