Program rokovania

Základné Údaje
6
rokovanie LRV SR
09.08.2016
9:30
Nová budova ÚV SR

LRV22677/2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
minister financií
LRV23962/2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
minister financií
LRV24053/2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
minister financií
LRV24037/2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
minister financií
LRV23796/2016
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
minister kultúry
LRV20525/2016
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
LRV23260/2016
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
LRV23671/2016
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
LRV23942/2016
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
LRV23972/2016
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
LRV23851/2016
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
LRV23963/2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
LRV23538/2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
LRV23971/2016
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
minister hospodárstva
LRV23692/2016
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
minister zdravotníctva
LRV23691/2016
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
minister zdravotníctva
LRV24163/2016
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
minister životného prostredia
LRV24164/2016
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
minister životného prostredia

História:
31.08.2016 08:51
31.08.2016 08:51