Program rokovania

Základné Údaje
4
rokovanie LRV SR
28.06.2016
10:00
Nová budova ÚV SR

LRV20774/2016
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
LRV20799/2016
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
minister hospodárstva
LRV20900/2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
LRV20903/2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
LRV20901/2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
LRV20897/2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
LRV20898/2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

História:
31.08.2016 08:47
31.08.2016 08:47