Program rokovania

Základné Údaje
3
rokovanie LRV SR
14.06.2016
10:00
Nová budova ÚV SR

LRV20083/2016
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
LRV19519/2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

História:
31.08.2016 08:45
31.08.2016 08:45