Program rokovania

Základné Údaje
1
rokovanie LRV SR
24.05.2016
10:00
Nová budova ÚV SR

LRV10674/2016
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
LRV17328/2016
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
minister zdravotníctva
LRV17473/2016
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
LRV17475/2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
LRV17603/2016
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
LRV18302/2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
minister školstva, vedy, výskumu a športu
LRV18304/2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
minister školstva, vedy, výskumu a športu
LRV18311/2016
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
LRV18447/2016
Národný bezpečnostný úrad
riaditeľ Národného bezpečnostného úradu

História:
31.08.2016 08:39