Program rokovania

Základné Údaje
9
rokovanie LRV SR
20.09.2016
9:30
Nová budova ÚV SR

LRV26735/2016
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
LRV26732/2016
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
LRV26739/2016
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
LRV-26501/2016
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
LRV-26483/2016
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
LRV-26626/2016
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
LRV-26684/2016
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
minister zdravotníctva
LRV-26673/2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
minister školstva, vedy, výskumu a športu
LRV-26676/2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
minister školstva, vedy, výskumu a športu
LRV-26682/2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
minister školstva, vedy, výskumu a športu
LRV-26820/2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
podpredseda vlády a minister vnútra
LRV-26854/2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
LRV-26855/2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
LRV-26945/2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
minister financií

História:
12.09.2016 13:28
13.09.2016 13:24