Program rokovania

Základné Údaje
11
rokovanie LRV SR
18.10.2016
10:00
Nová budova ÚV SR

LRV29070/2016
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
LRV29069/2016
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
LRV29144/2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
minister financií

História:
13.10.2016 11:26
13.10.2016 11:26