Program rokovania

Základné Údaje
13.
rokovanie LRV SR
22.11.2016
10:00
Nová budova ÚV SR

LRV-30808/2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
minister financií
LRV-33297/2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
minister obrany
LRV-33445/2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
LRV-34109/2016
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
minister zdravotníctva

História:
10.11.2016 14:22
10.11.2016 14:22