Program rokovania

Základné Údaje
14.
rokovanie LRV SR
06.12.2016
10:00
Nová budova ÚV SR

LRV-31597/2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
LRV-37012/2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
LRV-37021/2016
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
LRV-37376/2016
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
LRV-37377/2016
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
LRV-37405/2016
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
LRV-37402/2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
LRV-37404/2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
LRV-37765/2016
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
minister financií

História:
01.12.2016 12:29
02.12.2016 10:51