Program rokovania

Základné Údaje
15.
rokovanie LRV SR
13.12.2016
10:00
Nová budova ÚV SR

LRV-37021/2016
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
LRV-38133/2016
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
LRV-39710/2016
Úrad vlády Slovenskej republiky
vedúci Úradu vlády SR
LRV-39711/2016
Úrad vlády Slovenskej republiky
vedúci Úradu vlády SR
LRV-38631/2016
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
LRV-37407/2016
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
LRV-38633/2016
Úrad vlády Slovenskej republiky
vedúci Úradu vlády SR
LRV-38657/2016
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
LRV-38881/2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
podpredseda vlády a minister vnútra
LRV- 39398/2016
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
minister životného prostredia
LRV-39406/2016
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
minister kultúry

História:
02.12.2016 11:21
07.12.2016 12:50