Program rokovania

Základné Údaje
19.
rokovanie LRV SR
31.01.2017
10:00
Nová budova ÚV SR

LRV-3887/2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
minister školstva, vedy, výskumu a športu
LRV-2596/2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
LRV-2592/2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
LRV-3018/2017
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
LRV-4916/2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
LRV-4494/2017
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
minister životného prostredia
LRV-5022/2017
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
minister životného prostredia
LRV-5174/2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
minister obrany

História:
19.01.2017 09:44
19.01.2017 09:44