Program rokovania

Základné Údaje
33.
rokovanie LRV SR
27.06.2017
10:00
Nová budova ÚV SR

LRV-26943/2017
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
minister zdravotníctva
LRV-28379/2017
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
minister hospodárstva
LRV-28410/2017
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
minister financií ; guvernér Národnej banky Slovenska
LRV-28128/2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
minister školstva, vedy, výskumu a športu
LRV-28265/2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
LRV-28361/2017
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

História:
20.06.2017 13:20
20.06.2017 13:20