Program rokovania

Základné Údaje
34.
rokovanie LRV SR
08.08.2017
10:00
Hotel Bôrik

LRV-26879/2017
Úrad pre verejné obstarávanie
predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie
LRV-26894/2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
minister obrany
LRV-26873/2017
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
minister životného prostredia
LRV-31060/2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
minister práce, sociálnych vecí a rodiny

História:
30.06.2017 11:31
30.06.2017 13:48