Program rokovania

Základné Údaje
35.
rokovanie LRV SR
15.08.2017
10:00
Hotel Bôrik

LRV-20219/2017
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
minister dopravy a výstavby
LRV-35910/2017
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
minister dopravy a výstavby
LRV-38206/2017
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti

História:
25.08.2017 12:37
25.08.2017 12:36