Program rokovania

Základné Údaje
38.
rokovanie LRV SR
19.09.2017
10:00
Nová budova ÚV SR

LRV-41779/2017
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
predsedníčka Úradu na ochranu osobných údajov
LRV-41739/2017
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
minister zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
minister zdravotníctva

História:
14.09.2017 13:47
14.09.2017 13:47