Program rokovania

Základné Údaje
44.
rokovanie LRV SR
12.12.2017
10:00
Nová budova ÚV SR

LRV-51863/2017
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
minister dopravy a výstavby
LRV-51806/2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
LRV-51992/2017
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
LRV-52061/2017
Úrad vlády Slovenskej republiky
vedúci Úradu vlády SR
LRV-52051/2017
Úrad vlády Slovenskej republiky
vedúci Úradu vlády SR
LRV-52013/2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
LRV-52120/2017
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
minister kultúry
LRV-52156/2017
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
minister zdravotníctva

História:
05.12.2017 15:11
05.12.2017 15:11