Program rokovania

Základné Údaje
45.
rokovanie LRV SR
04.01.2018
10:00
Nová budova ÚV SR

LRV-52780/2017
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
minister obrany
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
LRV-53435/2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
LRV-53434/2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
podpredseda vlády a minister vnútra
LRV-53042/2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
podpredseda vlády a minister vnútra

História:
14.12.2017 13:54
14.12.2017 13:54