Program rokovania

Základné Údaje
47.
rokovanie LRV SR
23.01.2018
10:00
Nová budova ÚV SR

LRV-51537/2018
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
LRV-52799/2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
LRV-52800/2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
LRV-2066/2018
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
minister zdravotníctva

História:
11.01.2018 09:34
11.01.2018 09:34