Program rokovania

Základné Údaje
48.
rokovanie LRV SR
30.01.2018
9:30
Nová budova ÚV SR

LRV-3119/2018
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
minister hospodárstva; minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
LRV-2700/2018
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
LRV-2823/2018
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
minister životného prostredia

História:
24.01.2018 12:53
24.01.2018 12:53