Program rokovania

Základné Údaje
55.
rokovanie LRV SR
15.05.2018
10:00
Nová budova ÚV SR

LRV-17416/2018
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
minister spravodlivosti
LRV-16255/2018
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
minister dopravy a výstavby
LRV-16252/2018
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
minister dopravy a výstavby
LRV-15483/2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

História:
24.04.2018 12:56
24.04.2018 12:56