Program rokovania

Základné Údaje
56.
rokovanie LRV SR
22.05.2018
10:00
Nová budova ÚV SR

LRV-18091/2018
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podpredseda vlády a minister financií
LRV-18141/2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
LRV-18078/2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
LRV-18462/2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
minister práce, sociálnych vecí a rodiny

História:
17.05.2018 12:31
17.05.2018 12:31