Program rokovania

Základné Údaje
58.
rokovanie LRV SR
10.07.2018
10:00
Nová budova ÚV SR

LRV-22743/2018
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podpredseda vlády a minister financií
LRV-23001/2018
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
minister spravodlivosti
LRV-22949/2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
LRV-23378/2018
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
ministerka zdravotníctva
LRV-23909/2018
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
podpredseda vlády a minister životného prostredia
LRV-24026/2018
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
podpredseda vlády a minister životného prostredia
LRV-24064/2018
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
ministerka zdravotníctva
LRV-24063/2018
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
ministerka zdravotníctva

História:
27.06.2018 14:26
27.06.2018 14:26