Program rokovania

Základné Údaje
61
rokovanie LRV SR
11.09.2018
10:00
Nová budova ÚV SR

LRV-29871/2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
minister obrany
LRV-24850/2018
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
minister hospodárstva
LRV-22742/2018
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
minister dopravy a výstavby
LRV-30918/2018
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
minister dopravy a výstavby
LRV-25721/2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
LRV-28310/2018
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
podpredseda vlády a minister životného prostredia
LRV-30396/2018
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podpredseda vlády a minister financií
LRV-30959/2018
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podpredseda vlády a minister financií
LRV-30089/2018
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podpredseda vlády a minister financií

História:
21.11.2018 11:28
21.11.2018 11:28