Program rokovania

Základné Údaje
62
rokovanie LRV SR
25.09.2018
10:00
Nová budova ÚV SR

LRV-32254/2018
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
minister hospodárstva
LRV-32527/2018
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
LRV-32250/2018
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
ministerka zdravotníctva
LRV-32251/2018
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
ministerka zdravotníctva
LRV-31913/2018
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podpredseda vlády a minister financií
LRV-31986/2018
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podpredseda vlády a minister financií
LRV-32059/2018
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podpredseda vlády a minister financií
LRV-32429/2018
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podpredseda vlády a minister financií
LRV-32533/2018
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
podpredseda vlády a minister financií

História:
27.11.2018 13:51
27.11.2018 13:51