Program rokovania

Základné Údaje
63
rokovanie LRV SR
09.10.2018
10:00
Nová budova ÚV SR

LRV-32230/2018
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
ministerka kultúry
LRV-30372/2018
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
LRV-33423/2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
LRV-31564/2018
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
LRV-31566/2018
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
LRV-31565/2018
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
LRV-31567/2018
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
LRV-31559/2018
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
LRV-31560/2018
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
LRV-31561/2018
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
LRV-31562/2018
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
LRV-31563/2018
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
LRV-33432/2018
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
minister hospodárstva
LRV-33707/2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

História:
29.11.2018 08:51
29.11.2018 08:51