Program rokovania

Základné Údaje
64
rokovanie LRV SR
22.10.2018
10:00
Nová budova ÚV SR

LRV-32233/2018
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
minister spravodlivosti
LRV-34835/2018
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
LRV-35632/2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
LRV-35880/2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

História:
29.11.2018 08:50
29.11.2018 08:50