Program rokovania

Základné Údaje
67
rokovanie LRV SR
04.12.2018
10:00
Nová budova ÚV SR

LRV-41205/2018
Úrad vlády Slovenskej republiky
vedúci Úradu vlády SR
LRV-41206/2018
Úrad vlády Slovenskej republiky
vedúci Úradu vlády SR
LRV-36763/2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
LRV-40824/2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
LRV-40933/2018
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
minister obrany
LRV-40513/2018
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
minister dopravy a výstavby
LRV-40718/2018
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
minister dopravy a výstavby
LRV-38498/2018
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
minister dopravy a výstavby
LRV-38492/2018
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
minister dopravy a výstavby
LRV-38490/2018
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
minister dopravy a výstavby
LRV-38495/2018
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
minister dopravy a výstavby

História:
29.11.2018 08:54
29.11.2018 08:54