Program rokovania

Základné Údaje
69.
rokovanie LRV SR
08.01.2019
10:00
Nová budova ÚV SR

LRV-36760/2018
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
minister spravodlivosti
LRV-36764/2018
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
minister spravodlivosti
LRV-43644/2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
LRV-136/2019
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
LRV-137/2019
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu

História:
19.12.2018 14:08
19.12.2018 14:08