Program rokovania

Základné Údaje
83.
rokovanie LRV SR
13.08.2019
10:00
Účelové zariadenie Bôrik

LRV-17132/2019
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
minister spravodlivosti
LRV-18500/2019
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
minister spravodlivosti
LRV-18832/2019
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
minister spravodlivosti
LRV-19433/2019
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
minister spravodlivosti
LRV-19653/2019
Úrad vlády Slovenskej republiky
vedúci Úradu vlády SR
LRV-19098/2019
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
minister hospodárstva
LRV-19437/2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
ministerka vnútra
LRV-19236/2019
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
minister financií
LRV-19235/2019
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
minister financií
LRV-19625/2019
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
minister financií
LRV-19624/2019
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
minister financií
LRV-19560/2019
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
minister dopravy a výstavby
LRV-19643/2019
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
ministerka kultúry
LRV-19648/2019
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
ministerka zdravotníctva
LRV-19651/2019
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
ministerka zdravotníctva
LRV-19652/2019
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
ministerka zdravotníctva

História:
01.08.2019 10:31
01.08.2019 10:40