Program rokovania

Základné Údaje
86.
rokovanie LRV SR
24.09.2019
10:00
Nová budova ÚV SR

LRV-22489/2019
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
minister spravodlivosti
LRV-21398/2019
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
ministerka kultúry
LRV-22301/2019
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
LRV-22644/2019
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
LRV-22692/2019
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
LRV-22537/2019
Úrad vlády Slovenskej republiky
vedúci Úradu vlády SR
LRV-22063/2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
ministerka vnútra
LRV-22141/2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
ministerka vnútra
LRV-22640/2019
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
minister dopravy a výstavby
LRV-22626/2019
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
minister dopravy a výstavby
LRV-22623/2019
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
minister dopravy a výstavby

História:
13.09.2019 10:50
13.09.2019 10:50