Program rokovania

Základné Údaje
124.
zasadnutie BR SR
06.11.2019
9:00
Úrad vlády SR

KBR1/2019
Úrad vlády Slovenskej republiky
príslušný člen poradného orgánu vlády SR
KBR26016/2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
minister obrany
KBR22348/2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
minister obrany
KBR23902/2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
minister obrany
KBR22833/2019
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
ministerka vnútra
V-348/2019
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
minister obrany
Vyhradené
KBR2/2019
Úrad vlády Slovenskej republiky
príslušný člen poradného orgánu vlády SR

História:
04.11.2019 13:32
04.11.2019 13:32