Program rokovania

Základné Údaje
136.
zasadnutie Bezpečnostnej rady SR
23.06.2021
17:15
Úrad vlády SR

KBR123/2021
Úrad vlády Slovenskej republiky
príslušný člen poradného orgánu vlády SR
KBR11106/2021
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR
KBR10556/2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
minister obrany

História:
09.06.2021 13:33
09.06.2021 13:33