Program rokovania

Základné Údaje
27
rokovanie LRV SR
06.07.2021
10:30
online

LRV-12860/2021
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
LRV-12253/2021
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
minister dopravy a výstavby
LRV-12970/2021
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
minister dopravy a výstavby
LRV-12649/2021
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
minister životného prostredia
LRV-12648/2021
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
minister životného prostredia
LRV-12646/2021
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
minister životného prostredia
LRV-12645/2021
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
minister životného prostredia
LRV-12644/2021
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
minister životného prostredia
LRV-12643/2021
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
minister životného prostredia

História:
24.06.2021 14:56
07.07.2021 11:32