Program rokovania

Základné Údaje
29
rokovanie LRV SR
17.08.2021
9:30
online

LRV-14828/2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
minister obrany

História:
21.07.2021 14:14
21.07.2021 14:14