Program rokovania

Základné Údaje
137.
zasadnutie Bezpečnosntej rady SR
22.07.2021
14:00
Úrad vlády SR

KBR123/2021
Úrad vlády Slovenskej republiky
príslušný člen poradného orgánu vlády SR

História:
22.07.2021 10:12
22.07.2021 10:12