Program rokovania

Základné Údaje
30
rokovanie LRV SR
24.08.2021
10:00
online

LRV-17422/2021
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
minister práce, sociálnych vecí a rodiny; minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
LRV-12324/2021
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
LRV-12412/2021
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
LRV-12407/2021
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
LRV-13098/2021
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR
LRV-12414/2021
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
minister dopravy a výstavby
LRV-12410/2021
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
ministerka spravodlivosti
LRV-12721/2021
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
minister životného prostredia
LRV-16900/2021
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
minister životného prostredia
LRV-17078/2021
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
minister životného prostredia
LRV-16573/2021
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
minister zdravotníctva
LRV-12719/2021
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
minister obrany

História:
12.08.2021 14:45
12.08.2021 14:45