Program rokovania

Základné Údaje
140.
zasadnutie Bezpečnostnej rady SR
24.11.2021
13:00
Úrad vlády SR

KBR27776/2021
Národný bezpečnostný úrad
riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Vyhradené

História:
23.11.2021 08:03
23.11.2021 08:03