Rokovania

Číslo Názov Dátum Volebné obdobie Poradný orgán Akcia
1 zasadnutie LRV SR 14.07.2020 21.03.2020- Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky Program | Uznesenie
128. zasadnutie Bezpečnostnej rady SR 15.06.2020 21.03.2020- Bezpečnostna rada Slovenskej republiky Program | Uznesenie