Rokovania

Číslo Názov Dátum Volebné obdobie Poradný orgán Akcia
1 rokovanie LRV SR 24.05.2016 24.03.2016- Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky Program | Uznesenie
90. Zasadnutie BR SR a rozhodovanie formou per rollam 17.05.2016 - 19.05.2016 24.03.2016- Bezpečnostna rada Slovenskej republiky Program | Uznesenie
Stránka: 13 z 13 / Záznamy: 121 - 122 z 122