Rokovania

Číslo Názov Dátum Volebné obdobie Poradný orgán Akcia
124. zasadnutie BR SR 06.11.2019 24.03.2016- Bezpečnostna rada Slovenskej republiky Program | Uznesenie
87. rokovanie LRV SR 19.11.2019 24.03.2016- Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky Program | Uznesenie
1. stretnutie vybraných členov Bezpečnostnej rady SR so zameraním na bezpečnostné zložky. 22.11.2019 24.03.2016- Bezpečnostna rada Slovenskej republiky Program | Uznesenie
88. rokovanie LRV SR 26.11.2019 24.03.2016- Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky Program | Uznesenie
125. zasadnutie BR SR 04.12.2019 24.03.2016- Bezpečnostna rada Slovenskej republiky Program | Uznesenie
89 rokovanie LRV SR 10.12.2019 24.03.2016- Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky Program | Uznesenie
Stránka: 13 z 13 / Záznamy: 121 - 126 z 126