Rokovania

Číslo Názov Dátum Volebné obdobie Poradný orgán Akcia
118. zasadnutie BR SR 20.02.2019 24.03.2016- Bezpečnostna rada Slovenskej republiky Program | Uznesenie
108. zasadnutie BR SR 24.01.2018 24.03.2016- Bezpečnostna rada Slovenskej republiky Program | Uznesenie
94. zasadnutie BR SR 28.09.2016 24.03.2016- Bezpečnostna rada Slovenskej republiky Program | Uznesenie
98. Zasadnutie BR SR a rozhodovanie formou per rollam 17.02.2017 24.03.2016- Bezpečnostna rada Slovenskej republiky Program | Uznesenie
90. Zasadnutie BR SR a rozhodovanie formou per rollam 17.05.2016 - 19.05.2016 24.03.2016- Bezpečnostna rada Slovenskej republiky Program | Uznesenie
79. zasadnutie LRV SR 28.05.2019 24.03.2016- Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky Program | Uznesenie
Stránka: 13 z 13 / Záznamy: 121 - 126 z 126