Rokovania

Číslo Názov Dátum Volebné obdobie Poradný orgán Akcia
94. zasadnutie BR SR 28.09.2016 24.03.2016- Bezpečnostna rada Slovenskej republiky Program | Uznesenie
95. zasadnutie Bezpečnostnej rady SR 30.11.2016 24.03.2016- Bezpečnostna rada Slovenskej republiky Program | Uznesenie
96. zasadnutie Bezpečnostnej rady slovenskej republiky (mimoriadne) 11.01.2017 24.03.2016- Bezpečnostna rada Slovenskej republiky Program | Uznesenie
97. rokovanie Bezpečnostnej rady SR 25.01.2017 24.03.2016- Bezpečnostna rada Slovenskej republiky Program | Uznesenie
98. Zasadnutie BR SR a rozhodovanie formou per rollam 17.02.2017 24.03.2016- Bezpečnostna rada Slovenskej republiky Program | Uznesenie
99. rokovanie Bezpečnostnej rady SR 05.04.2017 24.03.2016- Bezpečnostna rada Slovenskej republiky Program | Uznesenie
Stránka: 13 z 13 / Záznamy: 121 - 126 z 126