Rokovania

Číslo Názov Dátum Volebné obdobie Poradný orgán Akcia
18 rokovanie LRV SR 13.04.2021 21.03.2020- Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky Program | Uznesenie
19 rokovanie LRV SR 03.05.2021 21.03.2020- Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky Program | Uznesenie
2 zasadnutie LRV SR 18.08.2020 21.03.2020- Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky Program | Uznesenie
20 rokovanie LRV SR 10.05.2021 21.03.2020- Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky Program | Uznesenie
21 rokovanie LRV SR 18.05.2021 21.03.2020- Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky Program | Uznesenie
22 rokovanie LRV SR 25.05.2021 21.03.2020- Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky Program | Uznesenie
23 rokovanie LRV SR 08.06.2021 21.03.2020- Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky Program | Uznesenie
24 rokovanie LRV SR 15.06.2021 21.03.2020- Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky Program | Uznesenie
25 rokovanie LRV SR 22.06.2021 21.03.2020- Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky Program | Uznesenie
26 rokovanie LRV SR 29.06.2021 21.03.2020- Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky Program | Uznesenie
Stránka: 3 z 5 / Záznamy: 21 - 30 z 45