Rokovania

Číslo Názov Dátum Volebné obdobie Poradný orgán Akcia
30 rokovanie LRV SR 24.08.2021 21.03.2020- Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky Program | Uznesenie
31 rokovanie LRV SR 07.09.2021 21.03.2020- Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky Program | Uznesenie
32 rokovanie LRV SR 14.09.2021 21.03.2020- Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky Program | Uznesenie
138. zasadnutie Bezpečnostnej rady SR 16.09.2021 21.03.2020- Bezpečnostna rada Slovenskej republiky Program | Uznesenie
33 rokovanie LRV SR 21.09.2021 21.03.2020- Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky Program | Uznesenie
34 rokovanie LRV SR 28.09.2021 21.03.2020- Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky Program | Uznesenie
35 rokovanie LRV SR 19.10.2021 21.03.2020- Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky Program | Uznesenie
36 rokovanie LRV SR 26.10.2021 21.03.2020- Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky Program | Uznesenie
Stránka: 5 z 5 / Záznamy: 41 - 48 z 48